INSCHRIJVEN

Voorwaarden

Voorwaarden:

De klant voorziet geschikt materiaal voor de les: een veilig afgebakend terrein met goede bodem, passend zadel, passend hoofdstel, geschikte kledij, trailer,… afhankelijk wat nodig is tijdens de les/training. Een 4- of 7 meter touw, touwhalster en stick kunnen gebruikt worden van Katrien (laat dit op voorhand weten).

Betalingen kunnen zowel cash als via MobilePay gebeuren. Gelieve op voorhand te laten weten wanneer je een factuur wilt ontvangen.

Lessen/trainingen:

Annulatie door Katrien: Katrien houdt zich het recht voor om activiteiten wegens omstandigheden te annuleren en/of te verplaatsen naar een ander uur/datum. Bij annulering door Katrien is geen betaling nodig.

Annulatie door deelnemer minder dan 42u voor de les: De lesprijs zal volledig aangerekend worden.

Bij deelname aan de lesroute (en het definitieve uur is bevestigd):
minder dan 5 dagen voor de les: een vergoeding van 20 euro zal aangerekend worden
minder dan 42u voor de les: de lesprijs zal volledig aangerekend worden

Bij no-show (eigenaar niet aanwezig) van een training of les zullen de lesprijs + transportkosten aangerekend worden.

Scroll to top